Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Представяне на книгата "Комплексни системи за ГЕОЗАЩИТА", автор Чавдар Колев

Доц. д-р инж. Чавдар Колев представя книгата си "Комплексни системи за ГЕОЗАЩИТА"


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание като на изтъкнати професионалисти в областта на строителството възможността да се сдобиете с монографията ми „Комплексни системи за геозащита“. Така Вие ще обогатите представите си и ще увеличите своите възможности успешно да се справяте с укрепването на свлачища и с изграждане на брегозащитни съоръжения по морските и речните брегове.

Книгата е от Издателство „Техника” (ISBN978-954-03-0677-3) и се отличава с много високо качество на изработването, съдържа 165 страници с много илюстрации от успешно изпълнени проекти. Можете да поръчате книгата на цена 10,00 лв. за бройка на електронен адрес ch_kolev@abv.bg и да я получите на посочения от Вас адрес чрез куриер с наложен платеж в тридневен срок от заявката.

Геозащитната дейност продължава в наши дни да приема все по-широки мащаби. В настъпилия период на глобално затопляне нейната роля нараства многократно и дори се нарежда сред най-значимите дейности, свързани с нормалните условия за живот и дейност на хората по Земята. Очевидно е, че това развитие ще продължи и неминуемо ще се нуждае от научно и технологично подпомагане и обосноваване. Невероятният прогрес на информационните технологии в епохата на глобализацията и „постиндустриалното общество” сигурно ще рефлектира и върху насоките за развитие на геозащитата, така както в САЩ вече системите за постоянно наблюдение на свлачища и съоръжения предават постоянно информацията свободно в Интернет.

У нас развитието на геозащитата върви към разширение и усъвършенстване. Решителните стъпки в политическото и стопанско развитие позволяват да отпаднат и последните пречки пред стремежа към технологично усъвършенстване.

Именно разширяващият се диапазон на геозащитата и разнообразието на съставящите това понятие дейности, общата значимост на проблема почти в цял свят предизвикват нуждата от подобаващ всеобхватен подход, за какъвто става дума в тази книга. Ако си представим схващането за комплексните геозащитни системи като матрица от знания, то засега в нея са запълнени само някои от членовете. Предстои дълъг път на по-нататъшно теоретично развитие и практическо приложение. Естествено е, че „колкото повече знаем, толкова повече виждаме, че много неща не знаем”, но щом за 50 - 60 години след Войната геозащитата е претърпяла такова голямо развитие, то си струва да заложим своите усилия и върху нейното бъдеще.

Прикачени документи

Още Съобщения

03/ 06/ 2020

Проект на Наредба за ИД на  Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

01/ 06/ 2020

В памет на проф. д-р инж.  Владимир Павлов Стойнов

23/ 05/ 2020

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19/ 05/ 2020

Петнадесета годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"