Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общи събрания на Националните професионални секции (НПС), 2019 г.

Общите събрания на Националните професионални секции (НПС)

                                     ще се проведат на
                      30.03.2019 г. (събота) от 14:00 часа 

Секциите са разпределени по зали, както следва:

I. В залите на Парк хотел „Москва“ - гр. София

1. НПС "КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"  - зала „Европа“
2. НПС "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, АВТОМАТИКА, СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА" – зала „Киев“
3. НПС "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"   - зала „Зимна градина“
4. НПС "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" - зала „Конферанс“-5
5. НПС "ТЕХНОЛОГИИ" - зала „Конферанс“-4
6. НПС "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"  - зала „Конферанс“-3
7. НПС "МИННО ДЕЛО ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ" - зала „Конферанс“-2

II. В заседателната зала на ЦО на КИИП (Сградата на УАСГ)

8. НПС "ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" 

Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"