Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков

Уважаеми колеги,

На 09.09.2021г. от 16.30ч. арх. Здравко Здравков, гл.архитект на София , ще представи електронния портал на Направление “Архитектура и градоустройство” - електронни регистри и карта на административните актове (публична част на Система за издаване на административни актове СИАА).

Бихте могли да вземете участие в представянето като се включите на посочения линк:

https://kiip.webex.com/kiip/j.php?MTID=m31f1d69d6d7eb0170d4e163d8eac9e23

Още Съобщения

16/ 09/ 2021

Специализирано изложение и конференция "Дни на устойчиво отопление и строителство" гр.Смолян

15/ 09/ 2021

Информация за инициатива на New European Bauhaus 

07/ 09/ 2021

Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков

01/ 09/ 2021

Извънредно Общо изборно събрание на РК на КИИП - Ямбол на 01.10.2021г.