Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

Съобщение за провежданото пазарно проучване с предмет: „Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Преустройство на част от сградата на ИСТ-МВР за нуждите на НИК-МВР и основен ремонт на лабораторията по „Специална физико-химия на СОБТ““

Информация за горепосоченото пазарно проучване може да намерите на приложения линк:

https://www.mvr.bg/dussd/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/pazarni-konsultacii/view/pazarni-konsultacii/%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%82

Още Съобщения

20/ 11/ 2019

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

07/ 11/ 2019

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради" 

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020