Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

На 20 ноември (сряда) от 9:00 ч., в НДК, зала “Перото“,

на съвместен уъркшоп, Samsung Climate Solutions и Oventrop ще представят иновативни продукти, свързани с интелигентните решения за създаване на микроклимат. 

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета