Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Архитектурно-строителна седмица 2020 - 20-то Юбилейно Издание

Регистрирайте се и посетете безплатно

Архитектурно-строителна седмица 2020 –

25 - 28 февруари 2020 г. -

ключовото бизнес събитие за архитектурно-строителния сектор в Югоизточна Европа!

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА е ключово бизнес събитие за архитектурно-строителния сектор в Югоизточна Европа, на което български и чуждестранни компании представят новостите при материалите, технологиите и инструментариума в бранша.

 

20-О ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 

 ■              Най-мащабното издание за десетилетието на площ от 10 000 кв. м

■              200+ директни изложители от България и чужбина

■              500+ представени международни бранда

■              Участие на фирми от България, Турция, Румъния, Германия, Италия и др.

■              Професионална платформа за ползотворни бизнес контакти и партньорства

■              Селектирано представяне на продукти и решения в строителството

■              Фокус върху иновативни продукти и технологии за жилищно, промишлено и

строителство на сгради с обществено значение, хотелски комплекси и др.

■              Богата съпътстваща програма от фирмени демонстрации и презентации,

професионални кръгли маси, представяне на съвременни архитектурни проекти, семинари и дискусии

  <http://t.info.iec.bg/s/s93d-LZzk-lQURzY9ipzqUafBz?>

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА е място за среща на инвеститори и строителни предприемачи, инженери, архитекти и архитектурни проектанти, дизайнери и консултанти, дистрибутори, мениджъри на строителни хипермаркети, майстори и технически специалисти, фасилити и ютилити специалисти, студенти и представители на академичните среди, представители на държавни, общински институции и публичния сектор и др.

  

  <http://t.info.iec.bg/s/JfzJMlZzRTpQURmqC7pzHYadBz?>

 www.buildingweek.bg <http://t.info.iec.bg/s/yXgwqnZz3JxQURA0Egpz_Ca4bz?>Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета