Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дискусионен панел - БАИС- 25.02.2020

Централно управление на КИИП

и Българска асоциация за изолации в строителстовото (БАИС)

Ви канят да вземете участие в:

 

Дискусионен панел

„ Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“

 

 25.02.2020 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч.

в рамките на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2020“

в семинарната зала на зала №4 на „Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147.


Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

Моля да потвърдите участието си в дискусионния панел в срок до 24.02.2020 г., като попълните следната електронна форма.

Подборности за събитието и регистрацията ще откриете в Поканата.


Прикачени документи

Още Съобщения

31/ 03/ 2020

На Вниманието на проектантите с ТК по част "Конструктивна"

20/ 03/ 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС НА КИИП, 2020 г.

16/ 03/ 2020

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ- Заповед № КИИП-ЦУ-009/16.03.2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!