Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дискусионен панел - БАИС- 25.02.2020

Централно управление на КИИП

и Българска асоциация за изолации в строителстовото (БАИС)

Ви канят да вземете участие в:

 

Дискусионен панел

„ Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“

 

 25.02.2020 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч.

в рамките на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2020“

в семинарната зала на зала №4 на „Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147.


Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

Моля да потвърдите участието си в дискусионния панел в срок до 24.02.2020 г., като попълните следната електронна форма.

Подборности за събитието и регистрацията ще откриете в Поканата.


Прикачени документи

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.