Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучение по мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/  Ви кани на

Обучителен курс  по мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите

10 май 2018 г., 13.30 часа  в УАСГ 

Прикачени документи

Още Съобщения

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ