Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучение по мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите

Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/  Ви кани на

Обучителен курс  по мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите

10 май 2018 г., 13.30 часа  в УАСГ 

Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА - ВЪЗДУХ НА TROX"

19/ 04/ 2018

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" ,18 май 2018 г.

18/ 04/ 2018

Концепция за ново законодателство в областта на проектирането 

17/ 04/ 2018

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона