Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучение по енергийна ефективност - БАИС

До: Членовете на КИИП

 П О К А Н А

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Обучителен курс по работа с:

 Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Организира се с любезното съдействие на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България

Цели на обучението:

                    Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните   принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.

Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради”.

Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване  на ограждащите конструкции на сгради.

Изисквания към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба.

 

Съдържание на обучението:

 Ø  Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.

Ø  Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.

Ø  Подземни части и цокъл на сградите.

Ø  Обновяване на покривите на съществуващите сгради.

Ø  Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени.

Ø  Изисквания към противопожарната защита:

-          нормативна база;

-          изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - принципни положения, причини и очакван ефект;

-          отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;

-          принципни детайли и технически решения.

 

Курсът ще се проведе на следните дати в градовете Варна и София съответно:

 11 октомври 2018 г.  от 13.30 ч. – гр. Варна, ул. „Мусала“ № 10.

 25 октомври 2018 г. от 13.30 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

 Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

 Моля да се регистрирате за участие не по-късно от 28 септември 2018, като попълните следната електронна форма:

 Регистрационна форма

 Приложени са: Покана за участие и Програма за обучението във Варна

 

Лице за контакт: Николина Порожанова -  0886386192; 02/ 963 10 71; e-mail: bais.bg@gmail.com

 

Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации