Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради"

  До: Членовете на КИИП 

П О К А Н А

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Обучителен курс на тема:

 Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес

Организира се със любезното съдействие на Камара на архитектите в България (КАБ) - регионални колегии Пловдив и Разград

Цели на обучението:

  - Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.

-  Представяне на "Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради".

-  Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради.

-  Представяне на изискванията към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба. Във  връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обучението е допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.

 Съдържание на обучението:

 Ø   Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.

Ø   Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.

Ø   Подземни части и цокъл на сградите:

Ø   Обновяване на покривите на съществуващите сгради:

Ø   Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:

Ø   Изисквания към противопожарната защита:

-          нормативна база;

-          изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - принципни положения, причини и очакван ефект;

-          отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;

-          принципни детайли и технически решения.

 

Курсът ще се проведе на следните дати в градовете Пловдив и Разград съответно:

 22 ноември 2019 г.  с регистрация от 13.00 ч. – гр. Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 21, зала на КАБ

28 ноември 2019 г. с регистрация от 13.00 ч. – гр. Разград, градски парк, хотел “Лес”, заседателна зала

 

Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

 

Моля да се регистрирате за участие до 15 ноември 2019, като попълните следната електронна форма:

 

Регистрационна форма

 

Приложена е Покана за участие.

 

Лице за контакт: Николина Порожанова -  0886 386 192; 02/ 963 10 71; e-mail: bais.bg@gmail.com

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета