Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Българо-австрийски форум "Минно-добивна индустрия и металургия"

  Българо-австрийски форум „Минно-добивна индустрия и металургия“ 

 12.11.2019г. в хотел Holiday Inn, София 

14:00ч. до 18:00ч.

 

Регистрацията за участие става чрез този формуляр.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета