Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Българо-австрийски форум "Минно-добивна индустрия и металургия"

  Българо-австрийски форум „Минно-добивна индустрия и металургия“ 

 12.11.2019г. в хотел Holiday Inn, София 

14:00ч. до 18:00ч.

 

Регистрацията за участие става чрез този формуляр.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 11/ 2019

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

07/ 11/ 2019

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради" 

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020