Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации

Уважаеми колеги,

Централно управление на КИИП и „Данфосс“ България , Сегмент Отопление

Ви канят на представянето на иновативния си софтуер за избор на оборудване  HEAT SELEKTOR, както и новите си продукти и решения.


16 април 2019 г.  от 14.00 часа в Заседателната зала на РК Пловдив  - адрес: гр. Пловдив , жк „Тракия“, бул „Освобождение“ № 32 , ет.4

24 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на Централен офис на КИИП  -   адрес:  гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ет.4 ( вход от ул. „Драган Цанков“ № 2)

16 май 2019 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на РК Варна  - адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител „ № 76Г , ет.8

Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации