Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Честит 1 ноември - Ден на народните будители

ЧЕСТИТ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 Пожелаваме на всички съвременни будители  - учители, културни и просветни дейци, здраве и вдъхновение да надграждат делото на българските просветители,

 за да растат горди децата ни, 

за да я има България!

 

                                                                                   Централно управление на КИИП

 

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета