Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Честит Ден на проектанта

Уважаеми колеги,

С  удоволствие поздравяваме всички членове на КИИП по случай Деня на проектанта – 29 септември.

Развивайте и утвърждавайте и занапред ролята на инженерите-проектанти за развитието на инфраструктурата, енергийната ефективност, устройството на територията.

Пожелаваме на всички проектанти здраве, лично щастие и успешно реализирани проекти, които да бъдат поводи за гордост,  удовлетворение  и радост за цялото ни общество.

 

                                                                              Централно управление на КИИП

Още Съобщения

15/ 10/ 2019

Покана за участие в "БЕЗ аварии"- Конференция с изложбена част 

14/ 10/ 2019

Семинар "Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"

08/ 10/ 2019

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

27/ 09/ 2019

Честит Ден на проектанта