Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

E-покана АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020

E-покана  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020

Уважаеми колеги,

Юбилейното 20-о издание ще се проведе от 25 - 28 февруари 2020 г.  в Интер Експо Център. То ще бъде най-мащабното изложение в сектора през последното десетилетие надхвърляйки 10 000 кв. м. площ.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е официален партньор на изложението.

Камарата ще има свой щанд в Централното фоайе на Интер Експо Центъра, на който ще представя своята дейност.

Централно управление на КИИП ВИ предоставя два вида електронни покани за 20-ото междунардно изложение АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

Едната покана съдържа линк, който води до онлайн регистрацията на сайта на изложението.

Регистрацията ще бъде активна до 23.59 ч. на 24 февруари, след което се затваря.

Необходимо е кода от регистрацията да се представи на входа при посещение на изложението.

 Вторият вид покана съдържа регистрационна форма и след разпечатване се попълва на ръка.

(Може да се използва и след като регистрацията е затворена)

Независимо кой вид покана се представи – входът е свободен.

Входът за посетители без регистрация и покана е 5 лв.

 

 

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета