Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XII-та МНК "Е-управление и Е-комуникации" 13-17.06.2020г. в Созопол

XII-та Международна Научна Конференция "Е-управление и Е-комуникации"

13 до 17 юни 2020 г.

в гр. Созопол.

Организира се от Технически университет - София: НИС и Център за научни изследвания и обучение по "Е-управление" при Стопански Факултет.

Съорганизатори са: Държавна агенция по Е- управление и Факултет по Управление и Администрация - УНСС, като конференцията е регистрирана в НАЦИД. Пленарната сесия ще отрази честването на 40 години Автоматизирана система за управление на учебния процес в ТУ-София и 35 години Единна автоматизирана система за кандидат-студентски прием..

 

Научните секции по традиции включват темите:  Състояние и тенденции на дигитализация и Е-управление; Е-Демократизация и управленски процеси; Обучение по Е-Управление; Е-управление в публичната и бизнес сфера; Е-комуникации. Стартира провеждането на  сертифициран уърк шоп за висш мениджмънт както и Шоурум. Избрани сесии и шоурумът ще бъдат предавани на живо в социалните медии.

 

Всички приети и представени доклади ще бъдат включени в трудовете на XII МНК "E-управление и E-комуникации" с ISSN 2534-8523. Избрани доклади, представени на английски език, ще бъдат предоставени за включване в електронната библиотека SSRN, поддържаща индекс за цитирания.

 

За повече информация:  <http://fman.tu-sofia.bg> http://fman.tu-sofia.bg

 

 

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета