Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Дом на науката и техниката – Софийски регион най-учтиво канят учени, ръководители и специалисти – инженери и архитекти да участват в

Националната конференция на тема „Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия ”,

която ще се проведе на 25 ноември от 13.00 ч. в Националния дом на науката и техниката, ул.”Г.С.Раковски”108,  етаж 2, зала 3.

 

Конференцията разглежда Европейските и Национални политики за енергийна ефективност, както и предприетите стратегии за тяхното реализиране у нас. Фокусът на разглежданите въпроси пада върху привеждането на сградния фонд към близко до нулево потребление на енергия. Ще бъдат представени научни изследвания и интелигентни технологии за постигане на такива резултати.

В подкрепа на новаторските решения в тази област ще се разгледат финансовите инструменти и политики за насърчаване на проектирането и изграждането на сгради с много добри енергийни характеристики, в които използваната енергия в значителна степен да бъде от възобновяеми енергийни източници.

Освен че ще получите актуална информация по разглежданата тема, ще имате възможност да се включите в дискусията и да осъществите нови професионални, и делови контакти.

Прилагаме поканата в електронен вариант, в която е отразена работната програма на конференцията.

Прикачени документи

Още Съобщения

02/ 12/ 2019

Национален семинар на тема: "Слънчева радиация и енергийни решения"

26/ 11/ 2019

Кръгла маса на тема: "Управление и безопасна експлоатация на язовирите в РБългария"

20/ 11/ 2019

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"