Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ, приети от ЦКТК на 19.05.2021 г.

Уважаеми колеги,

С приетите от ЦКТК Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ  (RAR с три DOCX файла:I-II; III-IV; V-VI категории) можете да се запознаете на страницата на КИИП →  нормативна уредба → вътрешна → приета.

Още Съобщения

16/ 09/ 2021

Специализирано изложение и конференция "Дни на устойчиво отопление и строителство" гр.Смолян

15/ 09/ 2021

Информация за инициатива на New European Bauhaus 

07/ 09/ 2021

Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков

01/ 09/ 2021

Извънредно Общо изборно събрание на РК на КИИП - Ямбол на 01.10.2021г.