Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

График за провеждане на ОС по РК, 2020 г.

График за провеждане на Редовните отчетно-изборни общи събрания на РК на КИИП, 2020 г.

№ по ред РК Дата на провеждане на ОС
1 Благоевград 21.2.2020
2 Бургас 21.2.2020
3 Варна 20.2.2020
4 Велико Търново 19.2.2020
5 Видин 13.2.2020
6 Враца 20.2.2020
7 Габрово 21.2.2020
8 Добрич 21.2.2020
9 Кърджали 7.2.2020
10 Кюстендил 8.2.2020
11 Ловеч 20.2.2020
12 Монтана 15.2.2020
13 Пазарджик 14.2.2020
14 Перник 20.2.2020
15 Плевен 20.2.2020
16 Пловдив 21.2.2020
17 Разград 17.1.2020
18 Русе 15.2.2020
19 Силистра 21.2.2020
20 Сливен 14.2.2020
21 Смолян 14.2.2020
22 София-град 18.2.2020
23 София-област 22.2.2020
24 Стара Загора 19.2.2020
25 Търговище 21.2.2020
26 Хасково 20.2.2020
27 Шумен 18.2.2020
28 Ямбол 7.2.2020

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета