Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ - Заповед № КИИП-ЦУ-009/16.03.2020 г.

ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ОБЯВЕНОТО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

И ЗАПОВЕД №КИИП-ЦУ-009/16.03.2020г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА КИИП, 

КАТО ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНА ВИРУСА 

СЕ ОГРАНИЧАВА ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЦО  НА КИИП.

/ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В СГРАДИТЕ НА УАСГ/


ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП  ДА ИЗПОЛЗВАТ ЗА ВРЪЗКА С ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (E-MAIL) С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ ПРИ СТРУПВАНЕ НА ХОРА НА ЕДНО МЯСТО.

ПОСЕЩЕНИЯТА В ОФИСА МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ КРАЙ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

 

Телефони за консултации: 0896 686 143  инж. МАРГАРИТА СТАНОЕВА     и

                                         0893 448 012  СВЕТЛАНА БОЖАШКА


Прикачени документи

Още Съобщения

23/ 05/ 2020

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19/ 05/ 2020

Петнадесета годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"

19/ 05/ 2020

Покана за уебинар - Системи за гласово оповестяване в сгради по EN54-32

18/ 05/ 2020

Проект на ЗИД на ЗУТ