Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ - Заповед № КИИП-ЦУ-009/16.03.2020 г.

ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ОБЯВЕНОТО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

И ЗАПОВЕД №КИИП-ЦУ-009/16.03.2020г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА КИИП, 

КАТО ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНА ВИРУСА 

СЕ ОГРАНИЧАВА ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЦО  НА КИИП.

/ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В СГРАДИТЕ НА УАСГ/


ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП  ДА ИЗПОЛЗВАТ ЗА ВРЪЗКА С ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (E-MAIL) С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ ПРИ СТРУПВАНЕ НА ХОРА НА ЕДНО МЯСТО.

ПОСЕЩЕНИЯТА В ОФИСА МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ КРАЙ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

 

Телефони за консултации: 0896 686 143  инж. МАРГАРИТА СТАНОЕВА     и

                                         0893 448 012  СВЕТЛАНА БОЖАШКА


Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 03/ 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОС НА КИИП, 2020 г.

16/ 03/ 2020

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ- Заповед № КИИП-ЦУ-009/16.03.2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

03/ 03/ 2020

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на КИИП