Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национална научно-приложна конференция МДГЕ, 2019 г.

Национална научно-приложна конференция МДГЕ: "Актуални проблеми на хидрогеологията в България",

гр. Трявна, 04-05.10.2019 г.

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 10/ 2019

Покана за участие в "БЕЗ аварии"- Конференция с изложбена част 

14/ 10/ 2019

Семинар "Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"

08/ 10/ 2019

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

27/ 09/ 2019

Честит Ден на проектанта