Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Петнадесета годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"

Петнадесета годишна конференция

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020
Предизвикателства и възможности пред България и Югоизточна Европа

6 ЮЛИ 2020 

Exclusive hybrid edition (streaming & on demand)
http://www.infrastructure-bg.com
http://www.infrastructure-bg.com
Всичко за събитието ТУК → (https://bg.infrastructureconference.bg/)


АКЦЕНТИ*
- Стратегическите инфраструктурни проекти във време на предизвикателства. Регионална свързаност, икономическа устойчивост, социално развитие в България и региона
- Стратегическите транспортни и информационни инфраструктурни проекти - мобилност, кохезия и свързаност в период на забавяне на икономическото развитие
- Мобилизиране на инвестициите в стратегическа инфраструктура чрез гъвкави финансови инструменти като акселератор за трансформация, конкурентоспособност и приобщаване на България и страните от Югоизточна Европа
- Регионалната политика на България  – растеж и устойчиво развитие на регионите
- Енергийна инфраструктура: диверсификация на енергийните източници и политики за България и региона
- Екологична инфраструктура: предизвикателства и синхронизиране на общоевропейските политики след пандемията
- Инфраструктура 2030 – технологиите и стратегическата инфраструктура

*Организаторите си запазват правото на промени в акцентите
Пълната програма в развитие ТУК → (https://bg.infrastructureconference.bg/2/)


Безплатна регистрация ТУК
(https://infrastructureconference.gradat.events/bg/register)

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.