Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Ежегоден граждански форум - Конференция по демокрация 2020, гр.Варна

Ежегоден граждански форум "Конференция по демокрация 2020"

29 февруари - 1 март 2020 г.

Варна, хотел "Голдън Тюлип"


На 29.02.2020 г.

презентация на тема: 

"Сгрешената политика в областта на енергетиката в България

(гражданските борби срещу софийския инсинератор)"

ще представи инж. Ясен Цветанов - член на КИИП , секция "ЕАСТ"


Прикачени документи

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.