Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кръгла маса на тема "Контрол върху качеството в строителството- европейски и национални изисквания, стандарти и добри практики"

Научно-техническият съюз по строителство в България и Федерацията на научно-техническите съюзи организират 

Кръгла маса на тема "Контрол върху качеството в строителството- европейски и национални изисквания, стандарти и добри практики"


08 ноември 2019 г. от 13.30 часа

в зала 3 (етаж 2) на Националния дом на науката и техниката,

ул. "Раковски" № 108, гр. София


Срок за регистрация за участие : 01.11.2019 г. 


Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 11/ 2019

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

07/ 11/ 2019

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради" 

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020