Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

"Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство"

Ви кани на предстояща лекция, която ще се проведе на

17.04.2018 г. (вторник) от 17.00 часа

в лекционна зала 220 , намираща се в новата сграда на УАСГ.


ТЕМА : "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

ЛЕКТОР: инж. Ивайло Деков 

Още Съобщения

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ