Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

"Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство"

Ви кани на предстояща лекция, която ще се проведе на

17.04.2018 г. (вторник) от 17.00 часа

в лекционна зала 220 , намираща се в новата сграда на УАСГ.


ТЕМА : "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

ЛЕКТОР: инж. Ивайло Деков 

Още Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА - ВЪЗДУХ НА TROX"

19/ 04/ 2018

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" ,18 май 2018 г.

18/ 04/ 2018

Концепция за ново законодателство в областта на проектирането 

17/ 04/ 2018

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона