Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

"Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство"

Ви кани на предстояща лекция, която ще се проведе на

17.04.2018 г. (вторник) от 17.00 часа

в лекционна зала 220 , намираща се в новата сграда на УАСГ.


ТЕМА : "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

ЛЕКТОР: инж. Ивайло Деков 

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“