Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на КИИП

ще се проведе на 04 и 05 април 2020 г.

в хотел "Самоков“ – Боровец

при следния дневен ред:

регистрация на делегатите на 04.04.2020 г. от 08:30 ч. до 9:00 ч.

продължение на 05.04.2020 г. от 9:00 часа

 


Прикачени документи

Още Съобщения

23/ 05/ 2020

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19/ 05/ 2020

Петнадесета годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"

19/ 05/ 2020

Покана за уебинар - Системи за гласово оповестяване в сгради по EN54-32

18/ 05/ 2020

Проект на ЗИД на ЗУТ