Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителен семинар в САЩ, ноември 2019

Обучителен семинар в САЩ на тема : 

"Взаимодействие на бизнеса, инфраструктурната строителна индустрия, държавната и местната администрации с военни бази в процес за конверсия, инженерно-технически, икономически, екологични и правни аспекти"

4 ноември - 17 ноември 2019 г. 

Прикачени документи

Още Съобщения

04/ 07/ 2020

Съболезнователен адрес от името на Национален клуб на строителите ветерани

03/ 07/ 2020

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУСКА ДИМИТРОВА

03/ 07/ 2020

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУСКА ДИМИТРОВА

23/ 06/ 2020

Петнадесета годишна конференция СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020 - ГРАДЪТ Медиа Груп