Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителен семинар в САЩ, ноември 2019

Обучителен семинар в САЩ на тема : 

"Взаимодействие на бизнеса, инфраструктурната строителна индустрия, държавната и местната администрации с военни бази в процес за конверсия, инженерно-технически, икономически, екологични и правни аспекти"

4 ноември - 17 ноември 2019 г. 

Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 11/ 2019

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

07/ 11/ 2019

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради" 

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020