Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОТЛАГАНЕ НА ОС НА КИИП, 2021 г.

ОТЛАГАНЕ НА ОС НА КИИП, 2021 г.

            На 15.10.2021 г. Управителният съвет на КИИП проведе извънредно заседание, на което взе решение    обявените за 30-31.10.2021 г. общи събрания на НПС и Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 2021 г.           ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ до подобряване на епидемиологичната обстановка в страната.

Още Съобщения

18/ 11/ 2021

Покана за участие в научна конференция

05/ 11/ 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

04/ 11/ 2021

Електронни услуги, предоставяни от Централния офис на КИИП на външни клиенти

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022