Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Презентации, Online-Конференция "Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България", 12 май 2020 г.

Презентации

Online-Конференция

"Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България"

12 май 2020 г.


Линк към уебсайта на ГБИТК, където са качени презентациите на лекторите.

https://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/exportinitiative-energie

Когато активирате линка, трябва да "скролнете" малко надолу, за да видите
линковете към отделните презентации.


Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.