Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Уважаеми колеги,

На 30.06.2020 г. са публикувани проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета и мотиви на следните линкове:

· електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ),
 https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/

· електронната страница на Портала за обществени консултации на Министерския съвет (ПОК МС),
http://www.strategy.bg

за провеждане на 30 дневен срок (в периода от 30.06-30.07.2020 г.) на обществена консултация по реда на чл. 26, ал. 3-5 от Закона за нормативните актове.

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета