Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Уважаеми членове на КИИП,

Информираме Ви, че на 5 април 2018 г. в Народното събрание е постъпило предложение за промяна в ЗУТ.
Вносители са депутатите: ПЕТЯ АВРАМОВА, АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ, ЗАПРЯН ЯНКОВ.

Вижте предложените промени и мотивите към тях на посочения линк:

     http://parliament.bg/bg/bills/ID/78021

 Още Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА - ВЪЗДУХ НА TROX"

19/ 04/ 2018

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради" ,18 май 2018 г.

18/ 04/ 2018

Концепция за ново законодателство в областта на проектирането 

17/ 04/ 2018

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона