Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Уважаеми членове на КИИП,

Информираме Ви, че на 5 април 2018 г. в Народното събрание е постъпило предложение за промяна в ЗУТ.
Вносители са депутатите: ПЕТЯ АВРАМОВА, АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ, ЗАПРЯН ЯНКОВ.

Вижте предложените промени и мотивите към тях на посочения линк:

     http://parliament.bg/bg/bills/ID/78021

 Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“