Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Уважаеми членове на КИИП,

Информираме Ви, че на 5 април 2018 г. в Народното събрание е постъпило предложение за промяна в ЗУТ.
Вносители са депутатите: ПЕТЯ АВРАМОВА, АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ, ЗАПРЯН ЯНКОВ.

Вижте предложените промени и мотивите към тях на посочения линк:

     http://parliament.bg/bg/bills/ID/78021

 Още Съобщения

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ