Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информация по изпълнение решение на ОС на КИИП, 2019 г.

В изпълнение на решение № 38 на ОС на КИИП, 2019 година, таблицата за формиране на максималния рамер на основните месечни трудови възнаграждения в КИИП е на разположение в Централния офис за тези членове на Камарата, които проявяват интерес.

Още Съобщения

19/ 09/ 2019

Протокол от ОС на НПС КСС, 2019 г.

10/ 09/ 2019

Среща на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели - 03.10.2019 г. 

03/ 09/ 2019

Покана за презентация на фирма Flowair /Полша/

03/ 09/ 2019

Обучителен семинар в САЩ, ноември 2019