Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информация по изпълнение решение на ОС на КИИП, 2019 г.

В изпълнение на решение № 38 на ОС на КИИП, 2019 година, таблицата за формиране на максималния рамер на основните месечни трудови възнаграждения в КИИП е на разположение в Централния офис за тези членове на Камарата, които проявяват интерес.

Още Съобщения

23/ 05/ 2020

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19/ 05/ 2020

Петнадесета годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"

19/ 05/ 2020

Покана за уебинар - Системи за гласово оповестяване в сгради по EN54-32

18/ 05/ 2020

Проект на ЗИД на ЗУТ