Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

Уважаеми колеги,
Организира се обучителен семинар от:

Камара на енергийните одитори в България съвместно с Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - секция ЕАСТ и Българският национален комитет по осветление,

на тема:"Енергийната ефективност през новият програмен период 2021-2030", който ще се проведе на 10 ноември 2021 г. (сряда) от 13:30 – 18:00 часа в голямата зала на Научно-техническите съюзи, намираща се в град София, ул. "Г.С.Раковски" № 108.
Семинарът ще се проведе при строго  спазване на  протовоепидемиологичните правила, действащи в момента в страната.


Семинарът е без такса участие.

Програмата на семинара ще откриете в приложената покана.

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 11/ 2021

Покана за участие в научна конференция

05/ 11/ 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

04/ 11/ 2021

Електронни услуги, предоставяни от Централния офис на КИИП на външни клиенти

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022