Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството", 11-12 март 2020

КИИП, УАСГ, КСБ и КАБ 

канят Вас и Вашите колеги да вземете участие в

Обучителен семинар "Дигитална трансформация в строителството"

11-12 март 2020 г.

 Парк хотел "Витоша", Зала "Витоша",

гр. София

Прикачени документи

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.