Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национален семинар на тема: "Слънчева радиация и енергийни решения"

Българският национален комитет по осветление съвместно с

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

 Ви канят на

 Национален семинар на тема:

  "Слънчева радиация и енергийни решения"

 

05 Декември 2019 г. (четвъртък) от 13:30

в Aула "Максима" на  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” 

Презентациите от семинара са качени на сайта на *Българският национален комитет по осветление **www.bnci.eu <http://www.bnci.eu/>*  в раздел Събития  => Събития през 2019 г. =>2019_12_05 МГУ - София

 

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета