Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национален обучителен семинар на тема "Ефективни решения за уличното осветление"

Във връзка с предстоящо отваряне на грантова програма в размер на 8.2 милиона евро за модернизация на общинско улично и парково осветление,

Българският национален комитет по осветление (БНКО) Ви кани на

 

Национален обучителен семинар на тема: 

"Ефективни решения за уличното осветление"

28 февруари 2019 от 14.00 в Аула "Максима"

на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"


С предвидените по програмата средства могат да се подменят около 75-80 хиляди съществуващи улични и паркови осветители с нови LED осветители.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"