Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" (МДПK)

към Строителния факултет на УАСГ - организатор на събитието

и КИИП- спомоществовател на събитието

Ви канят да участвате в

Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции,

който ще се проведе в на 18 юни 2021 г. в гр. София.

 

Основни тематични направления:

1. Теоретични и експериментални изследвания в областа на стоманените, дървените и комбинираните конструкции;

2. Практически реализации и постижения в проектирането, и изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции;

3. Фасаден инженеринг.

 

Важни дати:

01.03.2021 - Краен срок за изпращане на резюмета на доклади;

15.03.2021 - Потвърждение за приемане на резюметата;

01.05.2021 - Краен срок за изпращане на пълните текстове на докладите.

 

Повече информация може да намерите на следния ЛИНК 

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП