Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели проведоха работна среща на 03.10.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ЦУ на КИИП.

На срещата в свободен разговор бяха обсъдени предложения за развитието на Камарата и беше дискутирана стратегията за осъществяване на целите на КИИП. Бяха изказани  различни мнения относно методиката за ценообразуването при офериране на проектантските услуги.

Недоумение събуди тревогата, изразена в писмото на РК София-град, за деление в Камарата по възрастов признак.

Допълнително ще бъде публикувана информация за срещата, подготвена от организаторите инж. Елена Делева - Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели и инж. Огнян Атанасов - Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели.

 

                                                                                   Централно управление на КИИП

 

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 10/ 2019

Покана за участие в "БЕЗ аварии"- Конференция с изложбена част 

14/ 10/ 2019

Семинар "Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"

08/ 10/ 2019

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

27/ 09/ 2019

Честит Ден на проектанта