Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ЧЕСТИТ ГЕРГЬОВДЕН

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП Ви пожелава много радост, щастие и приятно настроение около семейната трапеза!

Нека св. Георги Ви вдъхне храброст, смелост и упоритост,

 за да се увенчаят с успех Вашите начинания

и да Ви вдъхновяват за нови добри дела!


Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"