Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Стандарти и методи за оценка и управление на съществуващи мостове"

 "Стандарти и методи за оценка и управление на съществуващи мостове"

лектор : проф. Жозе Матош

Институт за иновации и устойчиво развитие на Строителните конструкции

Университет Миньо, Португалия

20 февруари 2020 г.

15:00 часа - зала 220 

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия


Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета