Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона

Визия за София – Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона

 “Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050 г. Основна задача на Визията е да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани страни. Абонирайте се на https://vizia.sofia.bg/ <https://vizia.sofia.bg/>  за да получавате информация и да участвате в процеса по създаване на споделена Визия за бъдещето на града.

Относно процеса по създаване на Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона, ръководителят на  екипа арх.Любо Георгиев предлага на вниманието на членовете на КИИП данни и наблюдения за моментното състояние на средата. В момента екипът провежда консултации с различни организации с цел да получат обратна връзка по пълнотата и достоверността на информацията, а и разбира се  предложения за нейното подобрение или допълване.

 Информацията е събрана в 7 доклада. Трите, които са най-релевантни към инженерната професия са:

Градска среда, където са засегнати теми като Сгради (стр. 160) и Инженерна инфраструктура (стр. 278)

Транспорт, където са засегнати различни видове транспорт, както и състоянието на инфраструктурата

Управление, където има глава за управлението на територията (стр. 138)

 

Всяко от заглавията е линк към пдф, който може да бъде изтеглен.

 

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.