Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона

Визия за София – Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона

 “Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии” е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050 г. Основна задача на Визията е да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани страни. Абонирайте се на https://vizia.sofia.bg/ <https://vizia.sofia.bg/>  за да получавате информация и да участвате в процеса по създаване на споделена Визия за бъдещето на града.

Относно процеса по създаване на Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона, ръководителят на  екипа арх.Любо Георгиев предлага на вниманието на членовете на КИИП данни и наблюдения за моментното състояние на средата. В момента екипът провежда консултации с различни организации с цел да получат обратна връзка по пълнотата и достоверността на информацията, а и разбира се  предложения за нейното подобрение или допълване.

 Информацията е събрана в 7 доклада. Трите, които са най-релевантни към инженерната професия са:

Градска среда, където са засегнати теми като Сгради (стр. 160) и Инженерна инфраструктура (стр. 278)

Транспорт, където са засегнати различни видове транспорт, както и състоянието на инфраструктурата

Управление, където има глава за управлението на територията (стр. 138)

 

Всяко от заглавията е линк към пдф, който може да бъде изтеглен.

 

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA