Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

XVIII Юбилейна международна научна конференция

по строителство и архитектура

ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

Организатор:  Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Почетни съорганизатори:
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Научно-технически съюз по строителство в България
Камара на архитектите в България
Съюз на архитектите в България

Председател на Научния комитет: проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов
Почетен Председател
на Организационния комитет: проф. д-р инж. Дончо Партов
Председател
на Организационния комитет: доц. д-р инж. Анита Хандрулева


сайт на конференцията: www.vsu.bg/conference/2018


Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"