Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

XVIII Юбилейна международна научна конференция

по строителство и архитектура

ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

Организатор:  Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Почетни съорганизатори:
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Научно-технически съюз по строителство в България
Камара на архитектите в България
Съюз на архитектите в България

Председател на Научния комитет: проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов
Почетен Председател
на Организационния комитет: проф. д-р инж. Дончо Партов
Председател
на Организационния комитет: доц. д-р инж. Анита Хандрулева


сайт на конференцията: www.vsu.bg/conference/2018


Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.