Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVIII Юбилейна международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

XVIII Юбилейна международна научна конференция

по строителство и архитектура

ВСУ'2018, 18-20 Октомври 2018, София

Организатор:  Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Почетни съорганизатори:
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на строителите в България
Научно-технически съюз по строителство в България
Камара на архитектите в България
Съюз на архитектите в България

Председател на Научния комитет: проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов
Почетен Председател
на Организационния комитет: проф. д-р инж. Дончо Партов
Председател
на Организационния комитет: доц. д-р инж. Анита Хандрулева


сайт на конференцията: www.vsu.bg/conference/2018


Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 02/ 2019

БАИС - Дискусионен панел - 06.03.2019 г. 

14/ 02/ 2019

Обява за работа като Главен конструктор 

12/ 02/ 2019

Обява  от македонската строителна компания "Рапид Билд", отговаряща за изграждането на газопровод в Македония, за работно място за инженер проектант.

07/ 02/ 2019

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.