Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност


Уважаеми колеги,

На 29.04.2020 г. Министерство на енергетиката е предложило за обществено обсъждане
проект на промени в Закона за енергийната ефективност.

Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните  характеристики на сградите и относно енергийната ефективност.

Прикачени документи

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.