Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност


Уважаеми колеги,

На 29.04.2020 г. Министерство на енергетиката е предложило за обществено обсъждане
проект на промени в Закона за енергийната ефективност.

Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните  характеристики на сградите и относно енергийната ефективност.

Прикачени документи

Още Съобщения

23/ 05/ 2020

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19/ 05/ 2020

Петнадесета годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ 2020"

19/ 05/ 2020

Покана за уебинар - Системи за гласово оповестяване в сгради по EN54-32

18/ 05/ 2020

Проект на ЗИД на ЗУТ