Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ZOOM семинар на тема "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"

ZOOM семинар (на английски език)

на тема: "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"

/ "Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings"/

20 октомври 2020 г.

от 10.00 до 12.00 часа 

Линк за регистрация:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IntegratedEnergySeismicRetrofit 

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 10/ 2020

Честит Димитровден, Ден на строителя!

15/ 10/ 2020

Събитие  в дигитален формат "Обнови България - спести енергия!" - 29.10.2020

13/ 10/ 2020

Онлайн семинар - Параметрично 3D проектиране на инфраструктурни обекти със софтуерните решения от Autodesk. Новости, предизвикателства, решения.

12/ 10/ 2020

ZOOM семинар на тема "Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради"