Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


23/ 08/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-07/19.07.2017 г.

04/ 07/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-06/21.06.2017 г.

03/ 07/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-05/17.05.2017 г.

02/ 05/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-03/22.03.2017 г.

02/ 05/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-04/19.04.2017 г.

02/ 03/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-02/15.02.2017 г.

27/ 01/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-01/18.01.2017 г.

05/ 12/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-04/16.11.2016 г.

01/ 08/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-03/20.07.2016 г.

15/ 07/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-01/20.01.2016 г.