Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


14/ 02/ 2018

ПРОТОКОЛ № 144 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.01.2018г.

12/ 12/ 2017

ПРОТОКОЛ № 143 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.11.2017 г.

14/ 11/ 2017

ПРОТОКОЛ № 142 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.10.2017 г.

19/ 10/ 2017

ПРОТОКОЛ № 141 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.09.2017 г.

14/ 08/ 2017

ПРОТОКОЛ № 140 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.07.2017 г.

17/ 07/ 2017

ПРОТОКОЛ № 139 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.06.2017

21/ 06/ 2017

ПРОТОКОЛ № 138 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.05.2017

17/ 05/ 2017

ПРОТОКОЛ № 137 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.04.2017

21/ 04/ 2017

ПРОТОКОЛ № 136 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.03.2017

20/ 03/ 2017

ПРОТОКОЛ № 135 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.02.2017