Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


20/ 03/ 2020

ПРОТОКОЛ № 163 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 18.03.2020г.

10/ 03/ 2020

ПРОТОКОЛ № 162 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.02.2020г.

13/ 02/ 2020

ПРОТОКОЛ № 161 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.01.2020 г.

16/ 12/ 2019

ПРОТОКОЛ № 160 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.11.2019г.

30/ 10/ 2019

ПРОТОКОЛ № 159 от заседание на УС на КИИП, проведено на 18.10.2019 г.

07/ 08/ 2019

ПРОТОКОЛ № 158 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.07.2019 г.

05/ 07/ 2019

ПРОТОКОЛ № 157 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 28.06.2019г.

12/ 06/ 2019

ПРОТОКОЛ № 156 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2019 г.

12/ 04/ 2019

ПРОТОКОЛ № 155 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.03.2019 г.

14/ 03/ 2019

ПРОТОКОЛ № 154 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.02.2019 г.