Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


10/ 08/ 2018

ПРОТОКОЛ № 150 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.07.2018 г.

16/ 07/ 2018

ПРОТОКОЛ № 149 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.06.2018 г.

18/ 06/ 2018

ПРОТОКОЛ № 148 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2018 г.

10/ 05/ 2018

ПРОТОКОЛ № 147 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, 27.04.2018 г.

23/ 04/ 2018

ПРОТОКОЛ № 146 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.03.2018 г.

14/ 03/ 2018

ПРОТОКОЛ № 145 от заседание на УС на КИИП, проведено на 23.02.2018 г.

14/ 02/ 2018

ПРОТОКОЛ № 144 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.01.2018г.

12/ 12/ 2017

ПРОТОКОЛ № 143 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.11.2017 г.

14/ 11/ 2017

ПРОТОКОЛ № 142 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.10.2017 г.

19/ 10/ 2017

ПРОТОКОЛ № 141 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.09.2017 г.