Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


07/ 08/ 2019

ПРОТОКОЛ № 158 от заседание на УС на КИИП, проведено на 26.07.2019 г.

05/ 07/ 2019

ПРОТОКОЛ № 157 от неприсъствено заседание на УС на КИИП, проведено на 28.06.2019г.

12/ 06/ 2019

ПРОТОКОЛ № 156 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2019 г.

12/ 04/ 2019

ПРОТОКОЛ № 155 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.03.2019 г.

14/ 03/ 2019

ПРОТОКОЛ № 154 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.02.2019 г.

13/ 02/ 2019

ПРОТОКОЛ № 153 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.01.2019 г.

13/ 12/ 2018

ПРОТОКОЛ № 152 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.11.2018 г.

01/ 11/ 2018

ПРОТОКОЛ № 151 от заседание на УС на КИИП, проведено на 12.10.2018 г.

10/ 08/ 2018

ПРОТОКОЛ № 150 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.07.2018 г.

16/ 07/ 2018

ПРОТОКОЛ № 149 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.06.2018 г.