Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазването на Методиката на КИИП

Колеги,

Централното ръководство на КИИП изпрати писмо до областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

При необходимост може да представяте приложеното писмо.


Писмо относно спазване на Методиката на КИИП изпратихме и до:

Национално сдружение на общините в Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната среда и водите

Министерство на транспорта и съобщенията

Министерство на здравеопазването

Министерство на образованието и науката

Министерство на земеделието и храните

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция по обществени поръчки


Прикачени документи

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.