Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Решение на ВАС, потвърждаващо отхвърляне от АССГ на жалба от арх. С. Савов срещу становището на м-р Цеков относно правоспособните лица да изготвят енергийна ефективност и пожарна безопасност.

Решение на ВАС,

потвърждаващо отхвърляне от АССГ

на жалба от арх. С. Савов

срещу становището на м-р Цеков относно правоспособните лица да изготвят енергийна ефективност и пожарна безопасност.


РЕШЕНИЕ

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.