Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

Становище на НПС "ЕАСТ"

по Законопроект за изменение и допълнение

на Закона за енергия от възобновяеми източници,

№ 47-254-01-27, внесен в НС на 11.03.2022 г. от група народни представители

Прикачени документи

Още Кореспонденции

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

18/ 03/ 2022

Писмо от МРРБ относно информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

11/ 10/ 2021

Писмо от инж. Румен Иванов до УС на КИИП

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП