Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на КИИП по ЗИД на ЗОП,№ 002-01-50

Становище на КИИП

по законопроект за изменение и допълнение  на ЗОП, № 002-01-50,

внесен от Министерски съвет на 14.10.2020г.

Прикачени документи

Още Кореспонденции

22/ 03/ 2021

Жалба от инж. С.Кинарев 

18/ 03/ 2021

Отворено писмо от инж. М. Гергов до инж. Г.Кордов и отговор

10/ 03/ 2021

Писмо от инж. Г. Кордов и Решение на СРС от 22.02.2021 г.

10/ 03/ 2021

Предложение от д-р инж. Румян Петков за ефективен контрол на минималните възнаграждения на проектантските услуги